Kategoriler
Yazılım

Flutter Uygulamasını Play Store Yükleme

Flutter uygulamanızın imzalanması, uygulamanızı güvence altına almak ve Android cihazlarda çalıştırılabilmesini sağlamak için önemlidir. İşte Flutter uygulamanızı imzalama ve ardından APK veya AAB dosyası oluşturma adımları:

 1. Anahtar ve Keystore Oluşturma:

İlk adım olarak, uygulamanızı imzalamak için bir keystore dosyası oluşturmalısınız. Aşağıdaki komutu kullanarak keytool aracını kullanarak keystore dosyası oluşturabilirsiniz:

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias my-key-alias

Bu komut, my-release-key.jks adlı bir keystore dosyası oluşturacak ve size bir şifre soracaktır. Bu şifreyi güvenli bir şekilde saklayın, çünkü uygulamanızı güncellerken veya yeniden imzalarken gerekecektir.

2. key.properties Dosyası Oluşturma:

Flutter projesinin kök klasöründe android/key.properties adında bir dosya oluşturun ve aşağıdaki bilgileri içine ekleyin:

storePassword=your_keystore_password
keyPassword=your_key_password
keyAlias=my-key-alias
storeFile=../path/to/your/keystore/my-release-key.jks

Burada, your_keystore_password ve your_key_password yerine keystore oluştururken belirlediğiniz şifreleri ve keystore dosyasının yolunu doğru şekilde belirtmelisiniz.

3. build.gradle Dosyasını Düzenleme:

Flutter projesinin kök klasöründeki android/app/build.gradle dosyasını açın ve aşağıdaki gibi düzenleyin:

android {
  ...
  signingConfigs {
    release {
      storeFile file(keyProperties['storeFile'])
      storePassword keyProperties['storePassword']
      keyAlias keyProperties['keyAlias']
      keyPassword keyProperties['keyPassword']
    }
  }
  buildTypes {
    release {
      signingConfig signingConfigs.release
      ...
    }
  }
  ...
}

4. APK veya AAB Dosyasını İmzalama:

Şimdi imzalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. APK dosyası için:

flutter build apk --release

AAB dosyası için:

flutter build appbundle --release

Bu komutlar, uygulamanızı imzalayacak ve “build/app/outputs” klasöründe ilgili dosyayı oluşturacaktır.

İşte bu kadar! Artık Flutter uygulamanızın imzalanmış bir APK veya AAB dosyasına sahipsiniz. Bu dosyayı Google Play Store veya diğer dağıtım platformlarına yükleyebilirsiniz. Unutmayın ki, keystore dosyasını güvenli bir şekilde saklamalısınız ve şifrelerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.

Bir Cevap Yazın